OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR

                   

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni se zúčastnit školení řidičů zakončeného zkouškou před komisařem z MD ČR, na jejímž základě obdrží ,,Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci". Platnost tohoto Osvědčení je 5 let.

Ministerstvo dopravy vydává "plastové" Osvědčení již s fotografií řidiče a nově i s podpisem. Pokud jste držiteli karty do digitálního tachografu, veškeré údaje se nám přenesou z databáze MD, v ostatních případech Vám fotografii pořídíme u nás na místě a podpis provedete nově na tabletu.

Ovědčení ADR přední strana  Osvědčení ADR zadní strana

Rozdělení jednotlivých kurzů

 • základní kurz pro kusovou přepravu a volně ložené věci (kromě třídy 1 a 7) - 3 dny
 • nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky) a předměty - 2 dny
 • nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) - 2 dny
 • nástavbový kurz pro cisternovou přepravu - 2 dny

Nástavbový kurz je určen pro ty kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat max. 3 třídy najednou (výjimku tvoří skupiny 4.1; 4.2; 4.3, které se berou jako jedna třída).

Druhy tříd pro cisterny:

Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky - kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování základního kurzu.

Obnovovací kurz je určen pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti. Absolvování obnovovacího školení můžete provést kdykoli v posledním roce platnosti, vždy se Vám přičte 5 let k datu uvedeném na osvědčení (doporučujeme řidičům nenechávat to na poslední chvíli, z možného neúspěchu na testech).

 • obnovovací kurz - základ - 2 dny
 • obnovovací kurz - cisterny - 2 dny
 • obnovovací kurz - třída 1 nebo 7 - 2 dny

Ceny

 • základní kurz - 4.000 vč. 21% DPH
 • nástavbový kurz pro třídu 1 nebo 7 - 2.800,- vč. 21% DPH
 • kurz pro první (jakoukoli třídu cisteren, kterou si vyberete) nástavbovou cisternu  - 1.800,- vč. 21% DPH
 • každá další cisterna - 800,- vč. 21% DPH
 • obnovovací kurz - základ - 2.600,- vč. 21% DPH
 • obnovovací kurz - cisterny - 1.200,- vč. 21% DPH
 • obnovovací kurz - třída 1 nebo 7 - 1.800,- vč. 21% DPH

Kurz ADR