OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Odečet bodů

Odečet bodů

Ve spolupráci se společností LIBROS OSTRAVA, s.r.o. provádíme pravidelné kurzy pro odečet bodů.

Školení bezpečné jízdy je vždy systém kurzu, jehož institut a náplň vychází ze zákona č.374/2007 Sb. a prováděcího předpisu č. 156/2008 Sb.
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu.
Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6-ti a více body.
V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil!

Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn. že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě!
Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

LIBROS

Podmínky účasti řidiče

Účastník se může zůčastnit školení jestliže:

 • je držitelem příslušného řidičského oprávnění
 • podal předepsanou Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • doložil spolu se „žádostí..“ výpis z evidence bodového hodnocení osoby ne starší 3 dnů ke dni podání žádosti
 • předložil platný doklad totožnosti (řidičský průkaz , popř cestovní pas)
 • předložil platný řidičský průkaz
 • předložil osvědčení o registraci vozidla, tech. způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla
 • zaplatil cenu školení dle obchodních podmínek
 • při školení - výcviku je odborně i zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
 • seznámil se a podpisem vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami Centra bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA
 • dostavil se ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy
 • dodržuje obchodní podmínky a pokyny organizačních pracovníků
 • účastní se a absolvuje školení po celou dobu trvání v plném rozsahu

Další informace na http://www.centrum.libros.cz/index.php